Eng Ro

Unitatea Consolidată Pentru Implementarea și Monitorizarea Programului de Restructurare a Sectorului Vitivinicol

INSTRUMENTE FINANCIARE

Calendar

Curs valutar BNM

Prognoza Meteo


00:00:00

( Anulat)Responsabil tehnic construcții - Î.I

UNITATEA CONSOLIDATA PENTRU IMPLEMENTAREA ȘI MONITORIZAREA PROGRAMULUI DE

RESTRUCTURARE A SECTORULUI VITIVINICOL (UCIMPRSVV)

 

Cererea Expresiei de Interes din partea Consultantilor (Întreprinderi Individuale) pentru pozitia de:

Responsabil tehnic construcții, licențiat (#28 C6)

  

Programul: Filiera Vinului (UCIMPRSVV)

Sectorul Agricultura, Prestarea Serviciilor de Supraveghere Tehnica la șantier

Contractul de Finantare cu BEI (Serapis N° 2010-0484)

Republica Moldova implementeaza Programul de Restructurare a Sectorului, în valoare de 75 de milioane de euro (Împrumut), pentru a soluționa vulnerabilitățile structurale din industria vitivinicolă a Moldovei. În cadrul Componentei „Laboratoare, educaţie, formare şi dezvoltarea securităţii alimentelor” UCIMPRSVV va procura și implementa lucrari de reparații capitale a claselor/ laboratoarelor existente, secțiilor de microvinificație, construcția și reconstrucția laboratoarelor existente, etc., pentru beneficiarii programului - instituțiile de învațamînt si de cercetare. Pentru monitorizarea corectă, promptă și obiectivă a executării  lucrărilor, conform contractelor de reconstructie a laboratoarelor de microvinificatie din cadrul Scolilor Profesionale din Leova si Nisporeni (două șantiere de construcții), Programul va iontentioneaza sa contracteze un consultant (forma juridica – intreprindere individuala), la nivel local - Responsabil Tehnic Construcții, licențiat (RTC).

Obiectivele sarcinii:

1.1 Obiectivul principal al acestei funcții este  de a asigura un rol profesionist de supraveghere tehnică a executării, de către antreprenorul general selectat (și subantreprenori), a lucrărilor de construcție, pe șantierele ȘP Leova și ȘP Nisporeni, în conformitate cu legislația națională;

1.2 Activitatea RTC include supravegherea zilnică directă și proactivă a lucrărilor civile și asigurarea conformității efectuării lucrărilor de construcții civile, în conformitate cu documentele tehnice aprobate;  

1.3 RTC va oferi expertiză și consultanță membrilor personalului UIP, Beneficiarilor Finali și altor părți relevante implicate în proces, cu privire la toate aspectele ce țin de implementarea și executarea contractului de lucrări construcții.

RTC va oferi serviciile sale pentru o perioada de aprox. 3 luni, pe durata lucrarilor de renovare a laboratoarelor de microvinificatie din SP Leova si Nisporeni.

UNITATEA CONSOLIDATA PENTRU IMPLEMENTAREA ȘI MONITORIZAREA PROGRAMULUI DE

RESTRUCTURARE A SECTORULUI VITIVINICOL invita Consultanti individuali licentiati (Î.I.) sa-si exprime interesul in oferirea serviciilor mentionate mai sus. Consultantii interesati sunt rugati sa prezinte informatii asupra criteriilor de calificare minime de mai jos, ce ar arata ca ei sunt calificati pentru sarcina inaintata:

1.   Forma juridica - Întreprindere Individuala

2.   Studii superioare în inginerie civilă sau arhitectură;

3.   Minimum 5 ani de experiență ca responsabil tehnic în construcții (preferabil în domenii industriale);

4.   Cunoașterea excelentă a limbii române;

5.    Cunoștințe solide a instrumentelor PC Office (cunoașterea AutoCad/ArhiCad va constitui un avantaj);

 

Persoanele interesate sunt rugate sa prezinte CV-ul (l. Rom sau Engl) și copia certificat de inregistrare al Î.I. la email-ul de mai jos, pina la 4 august, 2017: office@winemoldova.md

MD-2023, Republica Moldova, mun. Chișinău, str. calea Basarabiei 18, etajul 2 Tel: 22 260 903