Eng Ro

Unitatea Consolidată Pentru Implementarea și Monitorizarea Programului de Restructurare a Sectorului Vitivinicol

INSTRUMENTE FINANCIARE

Calendar

Curs valutar BNM

Prognoza Meteo


00:00:00

(Finalizat) Expert in vinificatie

(Finalizat)

UNITATEA CONSOLIDATĂ PENTRU IMPLEMENTAREA ȘI MONITORIZAREA PROGRAMULUI DE RESTRUCTURARE A SECTORULUI VITIVINICOL

Termeni de Referință

Pentru consultant individual local: Expert în Vinificatie (part time)

(#11C6 Winemaking Expert 2016)

 Republica Moldova desfășoara Programul de Restructurare a Sectorului Vitivinicol (Contractul de Finanțare Serapis N° 2010-0484), în valoare de 75 de milioane de euro (Împrumut), pentru a soluționa vulnerabilitățile structurale din industria vitivinicolă a Moldovei, Program ce se adresează în principal întreprinderilor mici și mijlocii, prin: (a) restructurarea industriei vitivinicole, (b) îmbunătățirea calității și consistenței vinului produs în Moldova, începînd cu îmbunătățirea calității podgoriilor, pînă la procesul de ambalare finală și livrarea produselor și (c) diversificarea piețelor de export a țării. Resursele Imprumutului  vor fi utilizate exclusiv la dezvoltarea producerii vinului îmbuteliat cu “Denumire de Origine Protejată”  și cu „Indicație Geografică Protejată”. Perioada de implementare a Proiectului este Noiembrie 2010 – Martie 2019. 

 Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare al RM are rolul de supraveghere și responsabilitate pentru implementarea Proiectului, inclusiv prin crearea Unității Consolidate pentru Implementare și Monitorizare a Programului. Prin Componenta programului “Educație și Cercetare - 1”, Unitatea va achiziționa și va desfășura reparații capitale a sălilor de laborator, sălilor de microvinificație, infiintarea unui lot didactic de plantatie de viță de vie etc. pentru Instituțiile beneficiare de Învațamînt și de Cercetare din RM.

În prezent, în legătură cu activitatea planificata ce tine de dotarea cu utilaje de microvinificatie/producere a vinului imbuteliat in cadrul proiectelor investitionale de la SP Leova, SP Nisporeni si Universitatea Tehnica din Moldova, pentru o implementare corectă și promptă a activităților ce tin de domeniul vinificatie, Unitatea solicită serviciile tehnice a unui Expert in vinificatie/utilaje de producere a vinului imbuteliat. Expertul va oferi consultanta asupra aspectelor tehnologice de microvinificatie la Componenta “Educație și Cercetare”. 

1.    Obiective:

1.1         Expertul în vinificatie va oferi servicii de expertiză și consultanță pentru Unitatea de Implementare și pentru beneficiarii Programului (SP Nisporeni; SP Leova; UTM) cu privire la toate aspectele legate de vinificatie, relevante și necesare pentru o implementare efectivă și eficientă a componentelor date de investitii.

1.2         Dezvoltă obiective și sarcini  cu privire la activitățile programului și realizeaza obiectivele în conformitate cu regulamentul programului, documente și acorduri.

1.3         Întocmește și prezintă evaluări tehnice/expertize solicitate de către Program, in special ce tin de domeniul de utilaje de producere a vinului imbuteliat.

1.4         Conduce implementarea componentelor de vinificatie din Proiectele Investiționale al SP Nisporeni, SP Leova si UTM 

1.5         Ofera consultanta si expertiza (Unitatii, Beneficiarilor finali, proiectantilor si antreprenorilor selectati) cu privire la procesele tehnologice in vinificatie vis a vis activitati de lucrari civile;

1.6         Monitorizeaza corectitudinea tehnologica de vinificatie in cadrul contractelor de lucrari civile (constructii/reconstructii hale de producere a vinului);

           2.    Responsabilități și activități:

Consultanță în toate aspectele legate de vinificatie, la necesitatea și solicitarea Unității și a beneficiarilor Programului – SP Nisporeni; SP Leova si UTM 3.

2.1         A oferi consultanță cu privire la eligibilitate, conformitate și fezabilitate pe toate aspectele legate de utilaje de producere a vinului pentru Beneficiarii finali și alte părți implicate.

2.2         A oferi consultanță tehnică relevantă și evaluare, cu scopuri de monitorizare și raportare (prin efectuarea vizitelor în teritoriu la sediile/locațiile beneficiarilor proiectului).

2.3         A oferi asistență organizatorică Asistenței Tehnice, coordonată de către BEI.

2.4         Cu privire la aspecte tehnologice ce tin de procesele de producere a vinului in cadrul componentei „Educatie si Cercetare”:

-          Va oferi consultanta tehnologica proiectantului ce va fi responsabil pentru elaborarea proiectului de constructie/reconstructie halei/lor de producere a vinului;

-          Va oferi consultanta tehnologica antreprenorului selectat de Unitate ce va fi responsabil pentru constructia/reconstructi halei/lor de producere a vinului;

-          Va participa in calitate de expert tehnic din partea Unitatii in procese de evaluare tehnica a ofertelor primite in cadrul licitatiilor pentru procurarea utilajelor microvinificatie;

-          Va monitoriza, in comun cu Beneficiarii finali, implementarea contractelor ce tin de furnizarea si instalarea utilajelor microvinificatie;

-          Va participa, in comun cu Beneficiarii finali, in activitati ce tin de primirea cantitativa si calitativa atit a lucrarilor civile (partea tehnologie a halelor microvinificatie) cit si a utilajelor microvinificatie;

3.    Aranjamente instituționale:

3.1         Expertul în vinificatie va fi angajat pe o norma incompleta (4 ore lucratoare pe zi, 5 zile lucratoare pe saptamina);

3.2         Expertul în vinificatie va raporta direct Directorului Executiv al Proiectului, care va superviza și coordona activitățile de zi cu zi ale Consultantului. 

3.3         Proiectul va pune la dispoziția  Expertului toate actele considerate necesare pentru îndeplinirea sarcinilor și atribuțiilor de serviciu și va oferi condiții necesare de muncă (la necesitate: loc de muncă, telefon/ fax/ internet, calculator/ periferice, imprimantă, rechizite de birou, mijloc de transport RM - la necesitate). Se intelege ca Expertul in general va activa din propriul oficiu.

          4.    Durata serviciilor și raportare:

4.1         Expertul în vinificatie își va îndeplini atribuțiile în perioada: aprilie 2016 – decembrie 2016 sau oricare altă perioada, ulterior convenită, în scris, de către parți;

4.2         Expertul în vinificatie va pregăti și va prezenta la solicitare, rapoarte lunare de activitate, spre aprobarea Directorului Executiv al Programului.

 

5.    Cerințe de calificare:

5.1         Studii superioare în vinificatie/oenologie sau alt domeniu similar;

5.2         Minim 5 (cinci) ani experiență relevantă în vinificatie (proiectarea in cadrul echipelor de ingineri a halelor de producere a vinului; managementul echipelor de ingineri ce proiecteaza si instaleaza utilaje de producere a vinului, etc.);

5.3         Experiență în consultarea complexa a beneficiarilor/clientilor finali vis a vis design si necesarul de utilaje tehnologice pentru hale de producere a vinului imbuteliat (elaborare proiecte, devize, etc.), monitorizarea implementarii comenzilor/contractelor - va fi considerata un avantaj;

5.4         Cunoașterea excelentă a limbii romane (atît scris, cît și oral); buna cunoastere a limbii engleze se va considera un avantaj;

5.5         Cunoștințe a programelor și instrumentelor PC (Word/ Excel/ E-mail/ Internet).  Cunostinta a programelor specializate pentru proiectarea halelor de producere a vinului (CAD etc.)

Mod de aplicare:

Candidatii interesati sunt rugati sa remita CV-ul (indicind informatia cu referire la cerintele de calificare – vezi para 5.) la adresa de email: office@winemoldova.md pina la 07 aprilie, 2016.

Detalii la Tel. +373 22 26-09-06. Candidatii sunt rugati sa ofere informatii cu privire la halele de producere a vinului imbuteliat proiectate/construite in cadrul activitatii sale:

 

anul proiectarii/constructiei

capacitate mii sticle/h

locatia halei

beneficiarul final

 

 

 

 

 

 

 

 

MD-2023, Republica Moldova, mun. Chișinău, str. calea Basarabiei 18, etajul 2 Tel: 22 260 903