Eng Ro

Unitatea Consolidată Pentru Implementarea și Monitorizarea Programului de Restructurare a Sectorului Vitivinicol

INSTRUMENTE FINANCIARE

Calendar

Curs valutar BNM

Prognoza Meteo


00:00:00

(Finalizat) Anunt 24.02.2015: Expert în Vinificati

UNITATEA CONSOLIDATĂ PENTRU IMPLEMENTAREA ȘI MONITORIZAREA PROGRAMULUI DE RESTRUCTURARE A SECTORULUI VITIVINICOL

 

Termeni de Referință

Pentru consultant individual local: Expert în vinificație

(#12C6 Winemaking Expert 2015)

 

Republica Moldova desfășoara Programul de Restructurare a Sectorului Vitivinicol (Contractul de Finanțare Serapis N° 2010-0484), în valoare de 75 de milioane de euro (Împrumut), pentru a soluționa vulnerabilitățile structurale din industria vitivinicolă a Moldovei, Program ce se adresează în principal  întreprinderilor mici și mijlocii, prin: (a) restructurarea industriei vinicole, (b) îmbunătățirea calității și consistenței vinului produs în Moldova, începînd cu îmbunătățirea calității podgoriilor, pînă la procesul de ambalare finală și livrarea produselor și (c) diversificarea piețelor de export a țării. Resursele Imprumutului  vor fi utilizate exclusiv la dezvoltarea producerii vinului îmbuteliat cu “Denumire de Origine Protejată”  și cu „Indicație Geografică Protejată”.  Perioada de implementare a Proiectului este Noiembrie 2010 – Martie 2016. 

 Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare al RM are rolul de supraveghere și responsabilitate pentru implementarea Proiectului, inclusiv prin crearea Unității Consolidate pentru Implementare și Monitorizare a Programului. Prin Componenta programului “Educație și Cercetare - 1”, Unitatea va achiziționa și va desfășura reparația capitală a sălilor de laborator, sălilor de microvinificație, construcția și reparația serelor, infiintarea unui lot didactic de plantatie de vita de vie (30 ha), inclusiv 5 ha colectie ampelografica, etc. - pentru Instituțiile beneficiare de Învațamînt și Cercetare.

În prezent, în legătură cu crearea unui Centru de Excelență în cadrul CNVVC (Colegiului Național de Viticultură și Vinificație), pentru o implementare corectă și promptă a activităților ce țin de dotarea cu utilaje de microvinificație, Unitatea planifică contractarea unui Expert în Vinificație (utilaje de producere a vinului).

 

1.   Obiective:

1.1        Expertul în Vinificație (EV) va oferi asistență tehnică cu privire la componenta ce ține de dotarea Colegiului Național de Viticultură și Vinificație (Centrul de Excelență) cu utilaje de producere a vinului, în scopuri didactice și demonstrative, în conformitate cu proiectul investițional și cerințele tehnice, elaborate de CNVVC.

 

 2.     Responsabilități și activități:

Consultanță cu privire la toate aspectele ce tine de utilaj de vinificație, la solicitarea Unității.

2.1        EV va oferi asistență tehnică Unitații și CNVVC, în elaborarea documentației tehnice, listei de utilaje, schițelor, parții narative de descriere a proceselor tehnologice etc.,  toate necesare pentru selectarea furnizorului de utilaje de vinificatie;

2.2        EV, în comun cu reprezentanții CNVVC, va pregati raspuns la intrebările tehnice atit din partea finanțatorului (BEI), cît și din partea ofertanților potențiali;

2.3        EV va oferi consultanță Unitații în evaluarea ofertelor tehnice primite în cadrul licitației competitive internaționale, pentru selectarea funrizorului de utilaje de vinificație;

2.4        Va oferi asistență CNVVC și Unității în discuțiile de finalizare a contractului pentru a fi semnat cu funrizorul de utilaje vinificație selectat;

2.5        Va oferi asistență organizatorică Asistenței Tehnice, coordonată de către Banca Europeană de Investiții.

 

3.   Aranjamente instituționale:

3.1     Expertul în vinificație (EV) va fi angajat cu normă întreaga (full-time).

3.2        EV va raporta direct Directorului Executiv al Proiectului (DEP), care va superviza și coordona activitățile cotidiene ale Consultantului.   

3.3        Proiectul va pune la dispoziția Expertului toate actele considerate necesare pentru   îndeplinirea sarcinilor și atribuțiilor de serviciu și va oferi condiții necesare de muncă (loc de muncă, telefon/ fax/ internet, calculator/ periferice, imprimantă, rechizite de birou, mijloc de călătorie - la necesitate).

 

4.     Durata serviciilor și raportare:

4.1        Perioada de activitate a EV va fi: martie 2015 – decembrie 2015, sau oricare altă perioada, ulterior convenită, în scris, de către parți;

4.2   EV va pregăti și va prezenta rapoarte lunare de activitate, spre aprobarea   DEP.

 

5.     Cerințe de calificare:

5.1        Studii superioare în proiectarea și ingineria utilajului vinicol sau alt domeniu similar relevant;

5.2        Minim 3 (trei) ani de experiență relevantă în elaborare caietelor de sarcini si elaborarea proiectelor conceptuale pentru partea tehnologica în vinificație;

5.3       Cunoașterea excelentă a limbii romane (atît scris, cît și vorbit); buna cunoastere a limbii engleze se va considera un avantaj;

5.4     Cunoștințe a programelor și instrumentelor PC (Word/ Excel/ E-mail/ Internet). 

 

 Mod de aplicare:

Candidatii interesati sunt rugati sa remita CV-ul (indicind informatia cu referire la cerintele de calificare – vezi para 5.) la adresa de email: office@winemoldova.md pina la 05 martie, 2015.

Detalii la Tel. (+373 22) 26-09-06.

 

MD-2023, Republica Moldova, mun. Chișinău, str. calea Basarabiei 18, etajul 2 Tel: 22 260 903