Eng Ro

Unitatea Consolidată Pentru Implementarea și Monitorizarea Programului de Restructurare a Sectorului Vitivinicol

INSTRUMENTE FINANCIARE

Calendar

Curs valutar BNM

Prognoza Meteo


00:00:00

(Finalizat) Anunt 02.2015: Expert în Viticultura

UNITATEA CONSOLIDATĂ PENTRU IMPLEMENTAREA ȘI MONITORIZAREA PROGRAMULUI DE RESTRUCTURARE A SECTORULUI VITIVINICOL

 

Termeni de Referință

Pentru consultant individual local: Expert în Viticultura

(#11C6 Viticulture Expert 2015)

 

Republica Moldova desfășoara Programul de Restructurare a Sectorului Vitivinicol (Contractul de Finanțare Serapis N° 2010-0484), în valoare de 75 de milioane de euro (Împrumut), pentru a soluționa vulnerabilitățile structurale din industria vitivinicolă a Moldovei, Program ce se adresează în principal întreprinderilor mici și mijlocii, prin: (a) restructurarea industriei vitivinicole, (b) îmbunătățirea calității și consistenței vinului produs în Moldova, începînd cu îmbunătățirea calității podgoriilor, pînă la procesul de ambalare finală și livrarea produselor și (c) diversificarea piețelor de export a țării. Resursele Imprumutului  vor fi utilizate exclusiv la dezvoltarea producerii vinului îmbuteliat cu “Denumire de Origine Protejată”  și cu „Indicație Geografică Protejată”. Perioada de implementare a Proiectului este Noiembrie 2010 – Martie 2016. 

 

Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare al RM are rolul de supraveghere și responsabilitate pentru implementarea Proiectului, inclusiv prin crearea Unității Consolidate pentru Implementare și Monitorizare a Programului. Prin Componenta programului “Educație și Cercetare - 1”, Unitatea va achiziționa și va desfășura reparația capitală a sălilor de laborator, sălilor de microvinificație, construcția și reparația serelor, infiintarea unui lot didactic de plantatie de viță de vie (30 ha), inclusiv 5 ha colecție ampelografică, etc. pentru Instituțiile beneficiare de Învațamînt și de Cercetare.

În prezent, în legătură cu crearea Centrului de Excelență în Viticultură și Vinificație în cadrul Colegiului Național de Viticultură și Vinificație (CNVVC), pentru o implementare corectă și promptă a activităților ce tin de domeniul vitivinicol, Unitatea solicită contractarea unui Expert in Viticultură.

 

1.   Obiective:

1.1        Expertul în viticultură va oferi servicii de expertiză și consultanță pentru Unitatea de Implementare și pentru beneficiarii Programului (în special CNVVC) cu privire la toate aspectele legate de viticultură, relevante și necesare pentru o implementare efectivă și eficientă a proiectului.

1.2        Dezvoltă obiective și sarcini  cu privire la activitățile programului și realizeaza obiectivele în conformitate cu regulamentul programului, documente și acorduri.

1.3        Întocmește și prezintă evaluări tehnice/expertize solicitate de către Program.

1.4        Conduce implementarea componentei de viticultură al Proiectului Investițional al CNVVC.

 

2.   Responsabilități și activități:

Consultanță în toate aspectele legate de viticultură, la necesitatea și solicitarea Unității și a beneficiarilor Programului.

2.1        A oferi consultanță cu privire la eligibilitate, conformitate și fezabilitate pe toate aspectele legate de viticultură pentru Beneficiarii finali și alte părți implicate.

2.2        A oferi consultanță tehnică relevantă și evaluare, cu scopuri de monitorizare și raportare (prin efectuarea vizitelor în teritoriu la sediile/locațiile beneficiarilor proiectului).

2.3        A oferi asistență organizatorică Asistenței Tehnice, coordonată de către BEI.

2.4        Cu privire la crearea Centrului de Excelență în cadrul CNVVC (Colegiului Național de Viticultură și Vinificație), Expertul în Viticultură va fi responsabil de urmatoarele aspecte:

 în comun cu CNVVC:

-        va contribui la elaborarea caietului de sarcini pentru selectarea proiectantului responsabil de pregatirea proiectului de înființare a lotului didactic demonstrativ (30 ha), care va include și 5 ha colecție ampelografica. Colecția ampelografică va dispune și de sisteme moderne: antigrindină, anti-îngheț, irigare prin picurare etc;

-        va participa activ în procesele ce țin de selectarea proiectantului, coordonarea acestuia, în comun acord cu CNVVC;

-        va contribui la elaborarea caietului de sarcini pentru selectarea companiilor responsabile pentru inființarea propriu zisă a lotului didactic demonstrativ (30 ha), care va include și 5 ha colecție ampelografică. Va participa activ în procesele ce tin de selectarea companiilor respective și coordonarea activitații acestora, în comun acord cu CNVVC;

-        va fi persoana cheie de contact între CNVVC, companiile selectate, Unitate, în aspecte legate de domeniul viticultură.

 

3.   Aranjamente instituționale:

3.1        Expertul în viticultură va fi angajat cu normă întreaga (full-time).

3.2        Expertul în viticultură va raporta direct Directorului Executiv al Proiectului, care va superviza și coordona activitățile de zi cu zi ale Consultantului. 

3.3        Proiectul va pune la dispoziția  Expertului toate actele considerate necesare pentru îndeplinirea sarcinilor și atribuțiilor de serviciu și va oferi condiții necesare de muncă (loc de muncă, telefon/ fax/ internet, calculator/ periferice, imprimantă, rechizite de birou, mijloc de călătorie - la necesitate).

 

4.   Durata serviciilor și raportare:

4.1        Expertul în viticultură își va îndeplini atribuțiile în perioada: martie 2015 – martie 2016 sau oricare altă perioada, ulterior convenită, în scris, de către parți;

4.2        Expertul în viticultură va pregăti și va prezenta rapoarte lunare de activitate, spre aprobarea Directorului Executiv al Programului.

 

5.   Cerințe de calificare:

5.1        Studii superioare în viticultură sau alt domeniu similar;

5.2        Minim 7 (sapte) ani experiență relevantă în viticultură (plantarea podgoriilor);

5.3        Experiență în  elaborarea expertizei tehnice în viticultură (proiecte, devize, etc.), va fi considerata un avantaj;

5.4        Cunoașterea excelentă a limbii romane (atît scris, cît și oral); buna cunoastere a limbii engleze se va considera un avantaj;

5.5        Cunoștințe a programelor și instrumentelor PC (Word/ Excel/ E-mail/ Internet). 

 

 

Mod de aplicare:

Candidatii interesati sunt rugati sa remita CV-ul (indicind informatia cu referire la cerintele de calificare – vezi para 5.) la adresa de email: office@winemoldova.md pina la 27 februarie, 2015.

Detalii la Tel. +373 22 26-09-06.

MD-2023, Republica Moldova, mun. Chișinău, str. calea Basarabiei 18, etajul 2 Tel: 22 260 903