Eng Ro

Unitatea Consolidată Pentru Implementarea și Monitorizarea Programului de Restructurare a Sectorului Vitivinicol

INSTRUMENTE FINANCIARE

Calendar

Curs valutar BNM

Prognoza Meteo


00:00:00

Proiecte Eligibile

Un proiect investițional în condițiile Programului reprezintă o agregare a investițiilor în active materiale și nemateriale efectuate de către un beneficiar potențial începînd din data de 31.03.2010 și cele care urmează a fi efectuate în perioada de implementare a proiectului investițional și POT FI FORMATE din următoarele articole investiționale, după cum urmează:

 • Active materiale și nemateriale pe termen lung și mediu (utilaj pentru procesarea primară a strugurilor, producerea, filtrarea, maturarea și păstrarea vinului, ambalarea producției finite);

 • Reparația capitală și reconstrucția secțiilor de prelucrare primară a strugurilor, a halelor de producere, a depozitelor de păstrare a produselor finite, a serelor pentru producerea materialului săditor, etc.;

 • Restructurarea podgoriilor de la defrișarea plantației nesatisfăcătoare pînă la  plantarea viței de vie de soiuri tehnice;

 • Construcția cramelor și a caselor vinului, a depozitelor, clădirilor de producere, clădirilor auxiliare (păstrare a tehnicii viticole și uneltelor), etc.;

 • Procurarea tehnicii pentru lucru în vie (tractoare, combine cu accesoriile necesare, diverse unelte specializate);

 • Instalarea sistemelor de irigare și a sistemelor de protecție a podgoriilor;

 • Construcția sistemelor de purificare a apelor, construcția cazangeriilor și altor sisteme și clădiri auxiliare necesare bunei desfășurări a procesului de producere a vinului în cadrul vinăriilor;

 • Utilarea și modernizarea laboratoarelor în cadrul vinăriilor și pepinierelor.

ACTIVITĂŢI  NEELIGIBILE 

 • plantarea viței de vie soiuri de masă;
 • finanțarea procurării pămîntului agricol;

 • finanțarea taxelor recuperabile;  

 • procurarea producției gata pentru consum și/sau comerț;

 • cheltuielile în scopuri militare, reactoare nucleare, şi părţi ale acestora, orice activitate ce include materiale şi produse radioactive;

 • bunuri de lux utilizate în scopuri de consum;

 • eliberarea organismelor modificate genetic în mediul natural;

 • producerea, distribuirea şi realizarea pesticidelor ilegale;

 • produsele ce conţin asbest; 

 • alt echipament şi utilaje ce conţin substanţe reglementate de convenţiile internaţionale.

 

MD-2023, Republica Moldova, mun. Chișinău, str. calea Basarabiei 18, etajul 2 Tel: 22 260 903