Eng Ro

Unitatea Consolidată Pentru Implementarea și Monitorizarea Programului de Restructurare a Sectorului Vitivinicol

INSTRUMENTE FINANCIARE

Calendar

Curs valutar BNM

Prognoza Meteo


00:00:00

Cadrul Legal (Leasing)

Legea nr. 59 din 28.04.2005 cu privire la leasing


Legea nr. 845 din 03.01.1992 cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi            


• Codul Civil al RM nr. 1107 din 06.06.2002, Capitolul X ”Leasingul”;


 

• Codul de procedură civilă nr. 225 din 30.05.2003;


 

Legea nr. 81-XV din 18.03.2004 cu privire la investiţiile în activitatea de întreprinzător;


• Standardul Naţional de Contabilitate 17 „Contabilitatea arendei (chiriei)” (SNC 17);


 

• Standardul Internaţional de Contabilitate nr. 17 „Leasing” (IAS 17).

 


MD-2023, Republica Moldova, mun. Chișinău, str. calea Basarabiei 18, etajul 2. Tel: 22 260 903