Eng Ro

Unitatea Consolidată Pentru Implementarea și Monitorizarea Programului de Restructurare a Sectorului Vitivinicol

INSTRUMENTE FINANCIARE

Calendar

Curs valutar BNM

Prognoza Meteo


00:00:00

Etape de Leasing

Pentru a obține o finanțare în leasing în cadrul Programului de Restructurare a Sectorului Vitivinicol Beneficiarii Potențiali vor efectua următorii pași:

 

Pasul Descrierea Informație Adițională
1 Depunerea la UCIMPRSVV a Formularului de participare de către Beneficiarul Programului Formularul participare universal.doc RO
2 Selectarea și depunerea la ISP (instituție specializată parteneră) a Cererii de finanțare în leasing de către Beneficiar Document nu exista  
3 Elaborarea și prezentarea de către Beneficiar a proiectului investițional propus spre finanțare în adresa UCIMPRSVV Document nu exista  
4 Examinarea eligibilității proiectului investițional propus spre finanțare în leasing de către UCIMPRSVV. Emiterea Avizului de eligibilitate și prezentarea acestuia Beneficiarului și ISP Document nu exista  
5 Evaluarea capacității financiare a Beneficiarului de către ISP, pregătirea dosarului de finanțare conform cerințelor ISP și luarea deciziei de finanțare a acestuia Document nu exista  
6 Semnarea Contractului de leasing și Contractului de vînzare - cumpărare între Beneficiar și ISP Document nu exista  
7 Transmiterea Cererii de recreditare a ISP către UCIMPRSVV însoțită de informația detaliată pe proiectul investițional Document nu exista  
8 Transmiterea în adresa BEI a dosarului de finanțare pe proiectul investițional propus, în scopul examinării și aprobării Document nu exista  
9 Aprobarea proiectului investițional de către BEI și acordarea finanțării de către ISP Document nu exista  
10 Emiterea de către UCIMPRSVV a scrisorii privind facilitățile fiscale și vamale la momentul achiziționării bunului finanțat în leasing Document nu exista
11 Livrarea și primirea bunului finanțat în leasing de către Beneficiar prin semnarea Actului de predare-primire. Document nu exista  

MD-2023, Republica Moldova, mun. Chișinău, str. calea Basarabiei 18, etajul 2 Tel: 22 260 903