Eng Ro

Unitatea Consolidată Pentru Implementarea și Monitorizarea Programului de Restructurare a Sectorului Vitivinicol

INSTRUMENTE FINANCIARE

Calendar

Curs valutar BNM

Prognoza Meteo


00:00:00

Componenta educationala

COMPONENTA

 „Laboratoare, educaţie, formare şi dezvoltarea securităţii alimentelor”

 

Obiectivul componentei

Principalul obiectiv al acestei componente este de a spori capacitatea, calitatea şi aplicabilitatea instituţiilor de formare, de învăţământ şi de cercetare, care activează în domeniul viticulturii şi vinificaţiei. Acest fapt va fi posibil datorită mijloacelor de consolidare a capacităţilor instituţiilor, prin dotarea acestora cu laboratoare moderne, utilaje pentru plantaţii de viţă-de-vie şi micro-vinificare  precum şi crearea tuturor condiţiilor necesare pentru desfăşurarea proceselor de învăţământ şi de cercetare la nivelul corespunzător.

 În conformitate cu  prevederile Contractului de Finanţare (art. 6.06, p. (a) (vi) (Distribuirea la nivel de sub-sector), finanţarea provenită din împrumutul acordat de Banca Europeană de Investiţii (BEI) “Pentru laboratoare, educaţie, formare şi dezvoltarea securităţii alimentelor” va constitui minim 5 % - 3 750 000 euro.

Abordarea din cadrul acestei componente a Programului trebuie să fie similară investiţiilor productive, ceea ce înseamnă că, în conformitate cu art. 6.02(b) Împrumutatul şi/sau Promotorul trebuie să se asigure ca partea de finanţare venită din partea Băncii să nu depăşească 50% (cincizeci de procente) din costurile relevante ale Sub-Proiectului, criterii care se aplică tuturor Sub-Proiectelor, inclusiv proiectelor de investiţii din sectorul public.

           Procesul de selectare şi evaluare a sub-proiectelor eligibile, depuse de către Beneficiarii Finali pentru finanţare, reprezintă o responsabilitate funcţională pentru UIP şi va necesita aprobare suplimentară din partea grupului de lucru al Promotorului / Consiliul de Supraveghere şi BEI. UIP va evalua conformitatea sub-proiectelor înaintate cu toate criteriile stabilite în Contractul  de Finanţare, Manualul Operațional și Scrisoare Adițională (Side Letter) emisă de către BEI.

          Activităţile de investiţii propuse vor fi proiectate de către BP sub forma unui  proiect investiţional. Investiţiile din cadrul acestei componente vor fi efectuate în conformitate cu următoarele criterii de eligibilitate:

 

Beneficiarii sunt instituţii publice de învăţământ şi de cercetare, în proprietatea statului şi sub controlul Guvernului;

MD-2023, Republica Moldova, mun. Chișinău, str. calea Basarabiei 18, etajul 2 Tel: 22 260 903