Eng Ro

Unitatea Consolidată Pentru Implementarea și Monitorizarea Programului de Restructurare a Sectorului Vitivinicol

INSTRUMENTE FINANCIARE

Calendar

Curs valutar BNM

Prognoza Meteo


00:00:00

UTM - istorie de succes

 Versiunea PDF AICI

În cadrul programului „Filiera Vinului” s-au făcut investiţii de 1 milion 850 de mii de euro pentru dotarea Catedrei de Enologie și a secției de microvinificație de la Universitatea Tehnică din Moldova. Investițiile s-au realizat pentru prima dată în ultimii 50 de ani.

 Conform ultimilor estimări sectorul vitivinicol rămâne a fi unul strategic pentru economia moldovenească, or, în această ramură activează circa 200 de mii de oameni, producția vitivinicolă constituind 25 la sută din volumul total al exportului moldovenesc și Moldova are tradiții în producția strugurilor și vinului.

 Viorel Bostan, Rector Universitatea Tehnică din Moldova:  Chiar dacă costurile dotării și renovării  catedrei de oenologie sunt mari, este necesar de făcut tot ce depinde de noi pentru a perfecționa și moderniza ramura. Angajații universității s-au implicat plenar în elaborarea și implementarea proiectului de renovare și dotare a catedrei de enologie și a secției de microvinificație și astfel, am reușit să atragem aceste fonduri importante, de 1,85 milioane Euro, oferite în cadrul programului ”Filiera Vinului” de către Guvernul Republicii Moldova și Banca Europeană de Investiții. Am ferma convingere că oricât de mult am prețui munca celor care muncesc de dimineață până seara la recoltarea strugurilor, nu vom obține niciodată un produs finit de calitate fără activitate științifică, fără inovații și tehnologii noi. Cele mai importante investiții la această etapă sunt cele în pregătirea specialiștilor”

Tatiana Rusu, studentă în anul IV lucrează în laboratorul de oenologie la teza de licenţă. Verifică dacă există risc de oxigenare, deci alterare a trei soiuri de vin.  Are la dispoziție cele mai bune utilaje care se regăsesc și în laboratoarele europene.

Tatiana  Rusu studentă anul IV: ”Mă bucur foarte mult că pot beneficia de utilaje de laborator atât de performante. Astfel pot elucida ”personalitatea” produsului examinat.   Iată o probă care a fermentat pe levurile proprii, cabernet sauvignon, concentrația este de 1,92 miligrame per litru, nu este rău în principiu. Fiecare vin are specificul său, de exemplu, acesta alb maturat are 0,91 miligrame per litru, aş spune că e cam puţin.

Până la renovare, în acest laborator am fi găsit doar distilatoare pentru determinarea alcoolului şi simple băi cu apă pentru a încălzi şi a trata vinul. Astăzi, însă, la dispoziția studenților și a cadrelor didactice sunt puse utilaje moderne care permit o investigaţie calitativă a stării acestuia.

Sorina Crudu , Dr., Lector Superior: ”Aici, determinăm întâi şi întâi starea de sănătate a vinului, mai apoi indicii de bază, în rezultatul de bază decidem care va fi schema de tratare a vinului, ca să stabilizăm, în special, înainte de îmbuteliere, să asigurăm stabilitatea pentru termenul de garanţie minimum să fie valabil cât mai mult timp. Aici avem nişte probe în care se determină metalele grele, determinarea conţinutului de fier, este foarte important şi necesar să vedem cât se află în vinuri pentru a nu avea casări sau tulburel în vinuri şi aceasta ar putea duce la instabilitatea lui”.

Pentru dotarea și renovarea Catedrei de Oenologie cu cele mai performante utilaje, s-au investit 1 milion 850 de mii de euro. Modernizarea se înscrie în programul Ministerului Agriculturii  „Filiera Vinului”. Universitatea Tehnică a venit cu o contribuție substanțială pentru renovarea capitală a blocului de studiu.

 Profesor, Anatol Bălănuță,  șeful Catedrei de oenologie, UTM „Am avut posibilitatea de a procura cel mai modern utilaj, atât pentru procesul de studii, cât și pentru cercetări științifice. Dispunem de un cromatograf cu spectrometru de masă, și cromatograf de lichide, și aparat Bahus. Aceste utilaje permit efectuarea unor cercetări mai aprofundate și elaborarea unor tehnologii noi. 

În plus, acest utilaj ne va permite să avem relații mai strânse cu universitățile din străinătate, or, acum noi suntem dotați poate chiar mai bine decât unele universități europene. Dar cel mai important este că studenții vor fi instruiți la un nivel calitativ nou. Acum pot afirma cu certitudine că studenții vor primi cunoștințe folosind cea mai modernă tehnică de laborator”.

 Laboratorul de oenologie a fost dotat cu suportul programului Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare „Filiera Vinului”. Bugetul total al programului este de 75 milioane Euro. Acești bani provin de la Banca Europeană de Investiţii și cel puţin 5 procente sunt rezervate pentru dotarea laboratoarelor instituţiilor educaţionale, cu profil vitivinicol.

Vladislav Reșitca, Decanul facultății ”Tehnologie și management în industria alimentară” Universitatea Tehnică din Moldova, Conferențiar universitar, doctor:„Fără cadre bine pregătite, fără specialiști este imposibil de modernizat ramura vitivinicolă în particular și industria alimentară în general. Țin să mulțumesc echipei de implementare a Programului ”Filiera Vinului” pentru eforturile depuse în implementarea componentei educaționale a programului. Desigur apreciem asistența Uniunii Europene pentru modernizarea sectorului strategic pentru economia țării noastre

În toamna anului 2015 studenții catedrei de Oenologie de al Universitatea Tehnică din Moldova au recoltat de pe podgoriile unei vinării partenere struguri de soiurile: Chardonnay, Sauvignon, Pinot Gri, Muscat, Cabernet.  Acești struguri au fost procesați la orele practice de studenții ghidați de membrii corpului didactic al catedrei. Astfel,  studenții de la Universitatea Tehnică din Moldova au ajuns să producă și primele vinuri albe și roșii.

Marcel Balan student anul IV:„După mine ne-a reușit cel mai bine vinul din Sauvignon, este foarte interesant pentru noi și util să participăm la elaborarea unor vinuri de calitate utilizând utilajele și laboratoarele dotate conform unor standarde internaționale. Colegii mei care au absolvit facultatea acum un an regretă că nu au avut ocazia să învețe beneficiind de astfel de condiții bune, apropiate de  cele pe care le regăsim la cele mai bune întreprinderi vinicole.”

Studenții au posibilitatea de a face vinuri din mai multe soiuri, din mai multe cupaje, de a experimenta, dar nu în condiții de producere unde se produc zeci de tone, unde ei sunt mai mult pe post de observatori.

Rodica Canțâr studentă anul IV:„Dotările catedrei mi-au fost de mare folos la scrierea lucrării de licență. Am avut acces la toate tipurile de utilaj de laborator care mi-au permis să-mi argumentez temeinic, științific tezele lucrării. Eu prefer să lucrez pe vinuri roșii, mi se par mai interesante ca și compoziție organoleptică. Nu am decis deocamdată cum se vor numi vinurile create de noi cu ajutorul profesorilor dar cred ar fi logic să fie, de exemplu Merlot – UTM”

 La catedră vă fi deschisă și o sală de degustare a vinurilor amenajată în așa fel ca să permită o evaluare profesionistă a vinurilor de către studenți și experții în domeniu.

Profesor, Anatol Bălănuță,  șeful Catedrei de oenologie, UTM„Avem posibilitatea de lucra cu utilaje pentru vinificație și de laborator de ultimă generație. Eu sunt sigur că studenții catedrei noastre când vor merge să lucreze la întreprinderile vinicole din țară vor putea asigura creșterea calității vinurilor autohtone. Sunt încrezător și în creșterea calității predării și cercetării la catedră din simplul motiv că cercetătorii și cadrele didactice pot face cercetări argumentate, beneficiind de mijloace tehnologice și tehnice corespunzătoare standardelor internaționale.”

O parte din vinurile produse la catedra de Oenologie a Universității Tehnice din Moldova vor fi comercializate pentru a putea acoperi costurile achiziției de struguri și reactive necesare pentru producerea vinurilor în anii următori. Studenții și profesorii speră să obțină și premii pe măsura calității vinurilor produse. Urmează să participe chiar din toamna anului 2016, când vinurile vor fi deja maturate în baricuri, la expoziții și concursuri oenologice locale și internaționale.  

Viorel Bostan, Rector Universitatea Tehnică din Moldova: „Ne dorim să aducem cât mai mulți studenți la această specialitate de prestigiu. Acum când avem toate condițiile necesare vom pune accent și pe creșterea gradului de calificare a cadrelor didactice. În anul 2016, cu suportul Asistenței  Tehnice pentru programul ”Filiera Vinului” planificăm o vizită de studiu la catedre similare din țările vitivinicole europene pentru a putea face un schimb de experiență în domeniul aplicării metodologiilor de cercetare și predare de ultimă oră”.   

În cadrul programului „Filiera Vinului”  este în proces de desfăşurare și proiectul de reabilitare şi dotare a Centrului Național de Verificare a Calității Producției Alcoolice. Finalitatea investiţiilor este dotarea laboratorului conform standardelor europene. Se lucrează și la proiecte de anvergură ce sprijină modernizarea școlilor profesionale din Nisporeni și Leova. Astfel, elevii și studenții mai multor instituții educaționale din țară vor putea beneficia de condiții de studii bune, apropiate de standardele europene.  Studenții de la Universitatea Tehnică din Moldova vor fi angajați de procesatorii de vinuri din Republica Moldova care au investit milioane de euro pentru retehnologizarea fabricilor și implicit creșterea calității vinurilor autohtone. Junii specialiști au și acolo la dispoziție laboratoare și echipamente  de ultimă generație, nu le rămâne decât să confere originalitate și valoare vinurilor autohtone!

MD-2023, Republica Moldova, mun. Chișinău, str. calea Basarabiei 18, etajul 2 Tel: 22 260 903