Eng Ro

Unitatea Consolidată Pentru Implementarea și Monitorizarea Programului de Restructurare a Sectorului Vitivinicol

INSTRUMENTE FINANCIARE

Calendar

Curs valutar BNM

Prognoza Meteo


00:00:00


 

Componenta „Operaţiuni de Leasing” a Programului „Filiera Vinului” – la etapa finală de elaborare!

 

În cadrul şedinţei din data de 15 octombrie 2014, la care au participat reprezentanți de la Ministerul Finanţelor, Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, reprezentanţii Unităţii Consolidate de Implementare a Programului de Restructurare a Sectorului Vitivinicol şi companiei Raiffeisen Leasing, au fost discutate procedurile  de leasing în cadrul programului, schema de leasing financiar a utilajelor si echipamentelor vitivinicole, procedura de selectare, evaluare și aprobare a companiilor de leasing în calitate de potențiali intermediari financiari,procedura de recreditare între compania de leasing selectată și Ministerul Finanțelor în scopul obținerii resurselor financiare împrumutate din creditul BEI destinate operațiunilor de leasing  și alte subiecte legate de organizarea eficienta a procesului de finanțare.

 La discuţii a participat şi o echipă de experţi internaţionali din partea companiei GFA Consulting Group, contractată de Banca Europeană de Investiţii în scopul oferirii asistenței tehnice (etapa-II) în cadrul Programului Filiera Vinului.

 Ca urmare a discuțiilor și dezbaterilor constructive, care au avut loc în cadrul ședinței, de comun acord cu toți participanți, au fost stabilite acțiunile care urmează a fi întreprinse în scopul lansării componentei date în timpul cel mai apropiat.

 Grupul țintă la componenta ”Operațiuni de Leasing” îl constituie beneficiarii potenţiali în număr aproximativ de 52 mii de agenţi economici din ţara noastră.

 Achiziționarea echipamentelor agricole necesare cultivării strugurilor tehnici prin leasing va cataliza dezvoltarea sectorului, întrucît va face mai accesibile cele mai noi inovaţii tehnologice din domeniu.

 Condiţiile de leasing la achiziţionare a utilajelor vor fi avantajoase, oferind o dobîndă sub preţul mediu de pe piaţa de leasing locală, în vederea stimulării producătorilor mici şi mijlocii să-şi modernizeze tehnologiile de producţie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

MD-2023, Republica Moldova, mun. Chișinău, str. calea Basarabiei 18, etajul 2 Tel: 22 260 903