Eng Ro

Unitatea Consolidată Pentru Implementarea și Monitorizarea Programului de Restructurare a Sectorului Vitivinicol

INSTRUMENTE FINANCIARE

Calendar

Curs valutar BNM

Prognoza Meteo


00:00:00


  Viticultorii şi vinificatorii din R. Moldova au contractat peste 33 milioane euro în cadrul programului „Filiera Vinului”.

 

   Programul Filiera Vinului a finantat pina la sfirsitul lunii septembrie 30 de proiecte investitionale in valoare totala de peste 33 milioane euro către 28 de beneficiari pentru creşterea calităţii vinurilor autohtone prin plantarea viţei de vie, echiparea fabricilor de vin, a celor din industria conexă dar şi pentru modernizarea laboratoarelor instituţiilor educaţionale de profil.

 Creditele acordate în cadrul programului „Filiera Vinului” au atras investiţii suplimentare din partea beneficiarilor in suma de peste 36 milioane euro în modernizarea sectorului vitivinicol si a celui conex.

 Investiţiile per componentele programului sunt distribuite în felul următor: vinificaţie – 50 %, viticultură – 30 %, industria conexă – 15% şi dotarea laboratoarelor instituţiilor educaţionale - minim 5 procente.

  Astfel, potrivit distribuirii per componentele Programului, cumulativ pina la sf lunii septembrie au fost distribuite 21.6 mln euro in vinificatie, 3.7 mln in viticultura, oferite pentru: plantarea viţei de vie, procurarea tractoarelor, combinelor şi altor utilaje pentru îngrijirea plantaţiilor, modernizarea întreprinderilor prin dotarea laboratoarelor, achiziţionarea liniilor tehnologice de producere şi ambalare a vinului, cumpărarea utilajelor frigorifice şi a vaselor de păstrare a vinului.

   4 mln din creditele debursate au fost contractate de întreprinderi din industria conexă pentru îmbunătăţirea calităţii ambalajului şi etichetării vinurilor. Peste 3 milioane de Euro sunt investiţi în modernizarea laboratoarelor instituţiilor educaţionale şi de cercetare în domeniu, cum sunt Universitatea Tehnică din Moldova şi Institutul Ştiinţifico - Practic de Horticultură.

 Împrumuturile acordate în cadrul Programului de Restructurare a Sectorului  Vitivinicol pot fi contractate de întreprinderi mici cu solicitări de la 25 mii de euro şi producători mari care au valorificat şi peste 3,6 milioane Euro.

   In cadrul Programului „Filiera Vinului”, Guvernul Republicii Moldova Investeşte în perioada 2012 – 2016,  75 milioane Euro în modernizarea sectorului vitivinicol şi implicit în creşterea calităţii vinurilor autohtone. Banii sunt un împrumut de la Banca Europeană de Investiţii şi sunt contractaţi de întreprinderile vitivinicole în condiţii preferenţiale. Creditele în cadrul programului „sunt acordate în condiţii preferenţiale cu o rată a dobânzii sub cea a pieţei, pe o perioadă de până la 10 ani şi cu o perioadă de graţie de până la 4 ani. Sunt prevăzute şi scutiri la plata taxelor import şi TVA pentru utilajele procurate.  

 

MD-2023, Republica Moldova, mun. Chișinău, str. calea Basarabiei 18, etajul 2 Tel: 22 260 903