Eng Ro

Unitatea Consolidată Pentru Implementarea și Monitorizarea Programului de Restructurare a Sectorului Vitivinicol

INSTRUMENTE FINANCIARE

Calendar

Curs valutar BNM

Prognoza Meteo


00:00:00


Data: 08 Mai, 2014

Locul desfășurării evenimentului: sediul UCIMPRSVV, Calea Basarabiei 18, et.2, Chişinău

 

Participanți:

  • Luca Ponzellini - Senior Loan Officer Lending Operations in Eastern Neighbours, Southern Caucasus & Central Asia, Banca Europeană de Investiții ;
  • Veronica Jurminschi - Șef adjunct Directoratului Liniei de Credit, Maria Vîlcu - Expert Principal a Directoratului Liniei de Credit;
  •  Andrei Plămădeală - director financiar Raiffeisen Leasing Moldova, Pavel Ababii- Director Vînzări și marketing Raiffeisen Leasing , Elena Usova-Risc Manager Raiffeisen Leasing;
  •  Echipa UCIMPRSVV.

Masa rotundă a avut loc cu genericul Relații de parteneriat în cadrul Programului de Restructurare a Sectorului Vitivinicol: lansarea componentei ”Operațiuni de leasing.

În cadrul evenimentului organizat la inițiativa Băncii Europene de Investiții, s-au abordat o serie de subiecte importante legate de lansarea cu succes a următoarei componente a Programului ”Operațiuni de Leasing”.

Reprezentanții Directoratului Liniei de Credit, companiei de leasing Raiffeisen Leasing, BEI și Echipa UCIMPRSVV au discutat conceptul și schema de implementare a operațiunilor de leasing în cadrul Programului de Restructurare a Sectorului Vitivinicol al RM.

Un alt subiect important discutat la ședință ținea de modalitatea de selectare și aprobare a Instituțiilor Specializate Partenere  (ISP) in calitate de parteneri ai Programului de Restructurare a Sectorului Vitivinicol al RM.

Participanţii au realizat un schimb de opinii pe marginea subiectelor discutate, privind colaborarea și implementarea în modul cel mai eficient a acestei componente.

Accentuind contribuția tuturor partenerilor în finanțarea acestei ramurii, Filiera Vinului a adus mulţumiri pentru interesul manifestat, colaborarea și efortul depus pentru lansarea și implementarea  cu succes a Componentei Programului ”Operațiuni de Leasing”.

 

MD-2023, Republica Moldova, mun. Chișinău, str. calea Basarabiei 18, etajul 2 Tel: 22 260 903