Eng Ro

Unitatea Consolidată Pentru Implementarea și Monitorizarea Programului de Restructurare a Sectorului Vitivinicol

INSTRUMENTE FINANCIARE

Calendar

Curs valutar BNM

Prognoza Meteo


00:00:00


Este binecunoscut faptul ca dezvoltarea ramuriii viti-vinicole este una din prioritatile principale ale economiei din Republica Moldova. Programul de Restructurare a Sectorului Vitivinicol finanțat de către Banca Europeană de Investiții a fost conceput pentru solutionarea vulnerabilităților din aceasta industrie și re-lansarea sectorului vitivinicol bazindu-se pe o viziune modernă de dezvoltare a ramurii .

În perioada de ianuarie –martie 2014  Echipa ‘’Filiera Vinului’’ a participat la seminarele din cadrul programului de instruire “Producerea culturilor cu valoare înaltă”, seminare de informare pentru viticultori organizate de către Agenţia Natională de Dezvoltare Rurală ACSA şi Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare. În cadrul seminarelor petrecute în 15 raioane vitivinicole a fost desiminată informaţia despre condiţiile de finanţare unui număr de 850 de participanţi ai seminarelor, cărora li s-a distribuit gratuit broşurile programului, cd-uri cu spotul video și ghiduri practice cu tematica “Operații cu organele verzi ale viței de vie în plantațiile pe rod, bolile cronice și prevenirea acestora’’.

Echipa Filiera Vinului au prezentat informaţia, care i-ar ajuta pe producătorii şi procesatorii din sectorul vitivinicol să acceseze creditele Programului pentru fondarea unor plantaţii moderne de viţă de vie, pentru înfiinţarea de întreprinderi mici cu utilaj performant de vinificaţie, alte activități eligibile și să beneficieze de avantajale pe care le oferă Programul. Beneficiarii Programului sunt scutiţi de plata TVA, taxe vamale, accize la importul  utilajului/serviciilor care vor fi procurate conform proiectului investițional acceptat în cadrul Programului.

MD-2023, Republica Moldova, mun. Chișinău, str. calea Basarabiei 18, etajul 2 Tel: 22 260 903