Eng Ro

Unitatea Consolidată Pentru Implementarea și Monitorizarea Programului de Restructurare a Sectorului Vitivinicol

INSTRUMENTE FINANCIARE

Calendar

Curs valutar BNM

Prognoza Meteo


00:00:00


Președintele Băncii Europene de Investiții (BEI), Werner Hoyer, Vice Preşedintele Wilhelm Molterer şi alţi reprezentanţi BEI vor efectua în perioada 6-7 februarie o vizită comună în Republica Moldova.

Oficialii europeni vor avea întrevederi cu conducerea Moldovei în cadrul cărora se vor discuta derularea proiectelor investiționale şi noi perspective de dezvoltare a cooperării bilaterale. Banca Europeană de Investiţii este unul din cei mai mari finanţatori ai Republicii Moldova, avînd proiecte în domeniul energeticii, agricultură şi infrastructura drumurilor.

La sediul Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare va avea loc o întrevedere a Ministrului Vasile Bumacov cu dl.Werner Hoyer. Agenda întrevederii prevede un schimb de opinii asupra asistenţei solicitate de ţara noastră în domeniul agriculturii şi suportul acordat de Banca Europeană de Investiţii în lansarea unui Proiect de susţinere a ramurii horticole şi de creare a infrastructurii postrecoltare. Obiectul discuţiei îl va constitui şi finanţarea lucrărilor de construcţie a Centrului Agroalimentar, care se preconizează a fi inaugurat în Chişinău.

De menţionat, că datorită sprijinului Băncii Europene de Investiţii în ţara noastră derulează cu succes Programul de Restructurare a Sectorului Vitivinicol (Filiera Vinului). În cadrul acestui program, la Combinatul de Vinuri de la Cricova a fost montată o linie performantă de îmbuteliere a vinurilor, a fost creată o cazangerie modernă şi a fost construit un depozit de stocare a sticlei . Proiectul investiţional al companiei este cel mai mare proiect finantat în cadrul Programului de Restructurare al Sectorului Vitivinicol fiind în mărime de 9.3 mln euro dintre care 4.6 mln euro au fost acordate din sursele BEI.

Ministrul Agriculturii şi Preşedintele Băncii Europene de Investiţii vor asista la momentul festiv de dare în exploatare a acestui important obiect pentru cea mai mare întreprindere vinicolă din ţara noastră.

Sursa : www.maia.gov.md

MD-2023, Republica Moldova, mun. Chișinău, str. calea Basarabiei 18, etajul 2 Tel: 22 260 903