Eng Ro

Unitatea Consolidată Pentru Implementarea și Monitorizarea Programului de Restructurare a Sectorului Vitivinicol

INSTRUMENTE FINANCIARE

Calendar

Curs valutar BNM

Prognoza Meteo


00:00:00


 

 A fost aprobat proiectul investițional de modernizare a  Centrului Național de Excelenţă în Viticultură şi Vinificație de la Stăuceni

 Grupul de lucru, compus din reprezentanții Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare, Ministerului Educației, Academiei de Științe a Moldovei a aprobat un proiect investițional care va fi implementat în cadrul programului „Filiera Vinului”. Proiectul presupune investiții de peste 2 milioane 700 mii euro pentru constituirea și dotarea unui Centru de Excelenţă în Viticultură şi Vinificație.

Scopul Centrului de Excelenţă în Viticultură și Vinificație din cadrul Colegiului Naţional de Viticultură şi Vinificaţie din Chişinău este de a contribui la modernizarea, reformarea și sporirea competitivităţii sectorului vitivinicol din Moldova prin dezvoltarea, fortificarea și consolidarea capacităţilor din cadrul sistemului de educaţie vocaţional de specialitate având la bază cele mai bune practici europene.

Proiectul include modernizarea a trei componente: educațional și de instruire,  cel practic  cu trei subcomponente - viticultura, centru didactic de micro - vinificație şi cel administrativ.

Componenta educațională și de instruire va cuprinde: curricula și programe noi de studii tehnice, modernizate conform cerințelor și standardelor de performanţă actuale din sistemul de educaţie vocaţional/tehnică din Moldova, ale mediului de afaceri din sectorul vitivinicol, prin implementarea celor mai bune practici a centrelor similare din țările UE în materie de principii, metode, metodologii educaționale și de cercetare.

Sunt planificate pentru a fi investite surse financiare pentru dotarea unui centru didactic de micro-vinificaţie,  modernizarea  infrastructurii de cercetare și control al calităţii, modernizarea utilajelor şi tehnicii agricole etc.

Proiectul investițional presupune și plantarea a două hectare de viță de vie de soiuri autohtone, ce vor fi dotate cu sisteme de protejare antigrindină și de irigare.

În cadrul Programului ”Filiera Vinului” a fost modernizată și dotată Catedra de Enologie de la Universitatea Tehnică a Moldovei. Sunt în proces de desfășurare proiectele de modernizare și dotare la Școlile Profesionale din Nisporeni și Leova.

Constituirea și dotarea unui Centru de Excelenţă în Viticultură şi Vinificație se încadrează în strategiile de reabilitare a sectorului vitivinicol elaborate cu suportul partenerilor externi și aprobate de Guvernul  Republicii Moldova.

Proiectul investițional, elaborat în baza unui studiu de fezabilitate urmează a fi examinat și aprobat spre finanțare de Banca Europeană de Investiții. 

 

MD-2023, Republica Moldova, mun. Chișinău, str. calea Basarabiei 18, etajul 2 Tel: 22 260 903