Eng Ro

Unitatea Consolidată Pentru Implementarea și Monitorizarea Programului de Restructurare a Sectorului Vitivinicol

INSTRUMENTE FINANCIARE

Calendar

Curs valutar BNM

Prognoza Meteo


00:00:00


 A fost inaugurat unicul Laborator de Apreciere Organoleptică a Produselor Vinicole din Moldova

  Laboratorul a fost renovat și dotat, conform standardelor de calitate internaționale, în cadrul programului „Filiera Vinului”. În laborator vor fi efectuate testări științifice a vinurilor, în special pentru aprecieri olfactive, cromatice și gustative. Utilajele de ultimă generație, similare celor din laboratoarele din Austria, Italia, Franța vor permite o analiză obiectivă a produselor vinicole.  De rând cu studenții și cadrele didactice de la UTM, vor putea realiza testări ale vinurilor și elevii de la Școlile Profesionale, Colegiile și instituțiile superioare de învățământ cu profil vitivinicol. Agenții economici din sector sunt invitați să utilizeze laboratorul în cadrul unor parteneriate public-privat pentru a crește competențele studenților – viitori angajați ai industriei vitivinicole. 

 Prezent la evenimentul de inaugurare, vicepreședintele Băncii Europene de Investiții, Jan Vapaavuori a apreciat eforturile țării noastre în restructurarea sectorului vintivinicol și a declarat: ”Banca Europeană de Investiții va sprijini și în continuare Republica Moldova în efortul de reabilitare a sectoarelor vitale ale agriculturii. Investiția în viticultură și vinificație va aduce plusvaloarea produselor vinicole. Investiția în instituțiile educaționale va aduce specialiști de valoare”.

Viceministrul Agriculturii, Vasile Luca a mulțumit pentru suportul acordat țării noastre de către Banca Europeană de Investiții și și-a exprimat speranța că această susținere va fi extinsă și pentru reabilitarea altor sectoare vitale pentru dezvoltarea unei agriculturi competitive racordată la standardele europene.

 Cu suportul Băncii Europene de Investiții, Guvernul Republicii Moldova a investiţii de 1 milion 300 de mii de euro pentru dotarea Catedrei de Oenologie de la Universitatea Tehnică din Moldova Universitatea Tehnică. 12 laboratoare și săli de studiu de la Catedra de Oenologie au fost dotate cu echipamente de ultimă generaţie ce vor permite să crească calitatea instruirii viitorilor vinificatori care sunt atât de necesari în economia reală. A fost creată şi o secţie de micro vinificaţie dotată cu utilaje de ultimă generație produse în Europa.

 Valoarea totală a investiţiilor ce au presupus şi reparaţia capitală a laboratoarelor, sălilor de clasă şi dotarea acestora cu mobilier se cifrează la circa 2 milioane 700 mii euro. Circa 50 la sută din valoarea investițiilor este contribuția Universității Tehnice din Moldova.

  În cadrul programului Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare, „Filiera Vinului” sunt investite 75 milioane euro ce sunt un împrumut de la Banca Europeană de Investiţii. Cel puţin 5 procente din aceşti bani fiind rezervate pentru dotarea laboratoarelor instituţiilor educaţionale, cu profil vitivinicol.

 Programul de Restructurare a Sectorului  Vitivinicol, „Filiera Vinului”  a debursat peste 42 milioane euro, în cadrul a 68 de proiecte investiționale, pentru creşterea calităţii vinurilor autohtone prin plantarea viţei de vie, echiparea fabricilor de vin şi a celor din industria conexă dar şi modernizarea laboratoarelor instituţiilor educaţionale de profil. Creditele acordate în cadrul programului au atras investiţii, din partea beneficiarilor de peste 43 milioane euro.

 

 În ultimii 50 de ani se investeşte pentru prima dată în dotarea Catedrei de Oenologie de la Universitatea Tehnică din Moldova. În cadrul programului „Filiera Vinului”  sunt în proces de desfăşurare proiectele de reabilitare şi dotare a Școlilor Profesionale din          Nisporeni și Leova. Finalitatea investiţiilor de ordinul milioanelor de euro este crearea unor instituții educaționale care să instruiască specialiști calificați, competențele cărora să corespundă necesităților întreprinderilor din industria vitivinicolă a Republicii Moldova. 

 

 

 

MD-2023, Republica Moldova, mun. Chișinău, str. calea Basarabiei 18, etajul 2 Tel: 22 260 903