Eng Ro

Unitatea Consolidată Pentru Implementarea și Monitorizarea Programului de Restructurare a Sectorului Vitivinicol

INSTRUMENTE FINANCIARE

Calendar

Curs valutar BNM

Prognoza Meteo


00:00:00


Un nou partener în implementarea componentei operațiuni de leasing

 Ministerul Finanțelor și BC ”Mobiasbancă – Groupe Societe Generale” S.A., au semnat un contract de recreditare pentru participarea celei din urmă la implementarea componentei ”Operațiuni de leasing” în cadrul Programului ”Filiera Vinului”.

 Anterior a fost semnat contractul de recreditare între ICS ”Raiffeisen Leasing” SRL și Ministerul Finanțelor care permite depunerea cererilor de finanțare în cadrul componentei ”Operațiuni de leasing” a Programului ”Filiera Vinului”.

 Pot beneficia de finanțare prin leasing, oferită din sursele Băncii Europene de Investiții, întreprinderile din sectorul viticol și vinicol, precum și întreprinderile din industria conexă (producători de utilaje vitivinicole, de ambalaj, de accesorii pentru înființarea plantațiilor viticole).

 Suma minimă de finanțare în leasing este de 25 mii euro. Pot fi procurate în leasing: tractoare, remorci, combine, mașini viticole și vinicole, camioane, stivuitoare, grape, tocătoare, zdrobitore, filtre, pompe și alte mașini și utilaje.

 La finanțările în leasing, în cadrul Programului, pot fi aplicate facilitățile fiscale și vamale.

  Programul de restructurare a Sectorului Vitivinicol  - ”Filiera Vinului” a fost creat de către Guvernul Republicii Moldova și Banca Europeană de Investiții pentru a soluționa vulnerabilitățile structurale din industria vitivinicolă a Moldovei. Scopul Programului este de a contribui la redresarea sectorului vitivinicol din țară și promovarea producerii vinului cu denumire de origine protejată (D.O.P.) și indicație geografică protejată (I.G.P.).

MD-2023, Republica Moldova, mun. Chișinău, str. calea Basarabiei 18, etajul 2 Tel: 22 260 903