Eng Ro

Unitatea Consolidată Pentru Implementarea și Monitorizarea Programului de Restructurare a Sectorului Vitivinicol

INSTRUMENTE FINANCIARE

Calendar

Curs valutar BNM

Prognoza Meteo


00:00:00


 Vizită de monitorizare la școala profesională Nisporeni

  A avut loc vizita de monitorizare a activităților investiționale realizate în cadrul programului ”Filiera Vinului” la școala profesională din orașul Nisporeni. În cadrul vizitei,  membrii Grupului  de lucru privind evaluarea proiectelor investiționale din domeniul vitivinicol instituit de Ministerul Agriculturii și industriei Alimentare au evaluat investițiile realizate până la moment.

  Tehnica agricolă pentru plantațiile de viță de vie livrată în cadrul Programului, permite desfășurarea instruirii practice a elevilor de la școala profesională din Nisporeni, utilizând echipamente agricole de ultimă generație.

  Au fost apreciate investițiile în dotarea laboratoarelor vitivinicole cu mobilier și tehnică de calcul de ultimă generație ce permite utilizarea în procesul didactic a noilor tehnologii.

  În cadrul programului ”Filiera Vinului” urmează să fie construită secția  de prelucrare a strugurilor, reconstruit garajul -  depozit pentru păstrarea utilajului viticol. Este prevăzută și plantarea a 5 hectare de viță de vie și completarea dotării secției de microvinificație. 5 laboratoare oenologice vor fi dotate cu echipamente și sticlărie de laborator. 

MD-2023, Republica Moldova, mun. Chișinău, str. calea Basarabiei 18, etajul 2 Tel: 22 260 903