Eng Ro

Unitatea Consolidată Pentru Implementarea și Monitorizarea Programului de Restructurare a Sectorului Vitivinicol

INSTRUMENTE FINANCIARE

Calendar

Curs valutar BNM

Prognoza Meteo


00:00:00


A avut loc o ședință de lucru cu reprezentanții ICS ”Raiffeisen Leasing"

 La ședință au participat reprezentanții Ministerului Finanțelor, Programului ”Filiera Vinului” și ICS ”Raiffeisen Leasing”. Discuțiile s-au axat pe condițiile de implementare a componentei ”Operațiuni de leasing” în cadrul Programului ”Filiera Vinului”. Părțile au făcut un schimb de opinii și informații în vederea coordonării eficiente a implementării componentei ”Operațiuni de leasing” a Programului.

 Pot beneficia de finanțare prin leasing, oferită din sursele Băncii Europene de Investiții, întreprinderile din sectorul viticol și vinicol, precum și întreprinderile din industria conexă (producători de utilaje vitivinicole, de ambalaj, de accesorii pentru înființarea plantațiilor viticole).

 Suma minimă de finanțare în leasing este de 25 mii euro. Pot fi procurate în leasing: tractoare, remorci, combine, mașini viticole și vinicole, camioane, stivuitoare, grape, tocătoare, zdrobitore, filtre, pompe și alte mașini și utilaje.

 La finanțările în leasing, în cadrul Programului, pot fi aplicate facilitățile fiscale și vamale.

 

 

MD-2023, Republica Moldova, mun. Chișinău, str. calea Basarabiei 18, etajul 2 Tel: 22 260 903