Eng Ro

Unitatea Consolidată Pentru Implementarea și Monitorizarea Programului de Restructurare a Sectorului Vitivinicol

INSTRUMENTE FINANCIARE

Calendar

Curs valutar BNM

Prognoza Meteo


00:00:00


 Peste 2 milioane 100 mii euro vor fi investite de Guvernul Republicii Moldova cu suportul Băncii Europene de Investiții în dotarea a 3 instituții educaționale și a Centrului Național de Verificare a Calității Producției Alcoolice.

 La 13 mai, 2015, grupul de lucru al Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare a aprobat proiectele investiționale pentru dotarea școlilor profesionale din orașele Leova și Nisporeni, tranșa a III- pentru catedra de oenologie de la Universitatea Tehnică din Moldova și modernizarea Centrului Național de Verificare a Calității Producției Alcoolice.

 În cadrul proiectului, la școlile profesionale vor fi renovate și dotate laboratoarele de  biochimie, oenochimie, enologie și de analize microbiologice și cercetări științifice. Vor fi plantate altoiuri de viță de vie de soiuri autohtone și achiziționate utilaje pentru prelucrarea plantațiilor viticole.

 Pentru automatizarea procedurii de certificare și eliberarea certificatelor de calitate pentru vinurile produse de companiile din țară va fi dotat și Centrul Național de Verificare a Calității Producției Alcoolice. Aproape 500 mii euro vor fi investite în procurarea utilajului de laborator pentru analiza calității vinurilor, procurarea unui sistem informațional, achiziția de reagente și materiale necesare pentru controlul calității produselor vinicole.

 Catedra de Enologie a Universității Tehnice din Moldova va beneficia de un al treilea proiect investițional în valoare de 550 mii euro pentru finisarea completă a dotării catedrei și secției de vinificație cu utilajele necesare.

 Instituțiile educaționale și Centrului Național de Verificare a Calității Producției Alcoolice vor veni cu o contribuție de 50 la sută din valoarea totală a proiectelor. Astfel, investiția în dotarea și renovarea acestor 4  instituții va ajunge la 4 milioane 200 mii euro.

 Investițiile vor fi realizate de Guvernul Republicii Moldova cu suportul Băncii Europene de Investiții în cadrul Programului de Restructurare a Sectorului Vitivinicol – ”Filiera Vinului”.

 

 

MD-2023, Republica Moldova, mun. Chișinău, str. calea Basarabiei 18, etajul 2 Tel: 22 260 903