Eng Ro

Unitatea Consolidată Pentru Implementarea și Monitorizarea Programului de Restructurare a Sectorului Vitivinicol

INSTRUMENTE FINANCIARE

Calendar

Curs valutar BNM

Prognoza Meteo


00:00:00

Etape de creditare

Pentru a obține un credit în cadrul Programului de Restructurare a Sectorului Vitivinicol Beneficiarii Potențiali vor efectua următorii pași:

Pasul Descrierea Informație Adițională
1 Studierea "Ghidului Beneficiarului" şi familiarizarea cu condiţiile de acordare a creditelor în cadrul PRSVV Ghidul Beneficiarului PRSVV (ajustat 02. 07. 2012).doc
RO
RU
2 Completarea "Formularului de Participare" si “Chestionarului Beneficiarului” și expedierea acestuia prin fax, e-mail sau depunerea personală la sediul UCIMPRSVV Formularul de participare FdV 2017.doc
RO
RU
5 Verificarea eligibilității Beneficiarului Potențial (BP) și a proiectului investițional de către UCIMPRSVV, acceptarea BP pentru participare în cadrul PRSVV ACTIVITATI ELIGIBILE SI NEELIGIBILE in cadrul PRSVV.doc
RU
6 Selectarea și contactarea BCP de către Beneficiarul Potențial ; Anexa 4 la Ghidul Beneficiarului PRSVV 06.02.2015-Lista BCP.docx
RU
7 Evaluarea preliminară a capacității financiare a Beneficiarului de către BCP și acceptarea finanțării acestuia; Nu avem asa document
8 Identificarea surselor (proprii sau împrumutate) necesare pentru co-finanțarea 50% din valoarea proiectului investițional; Anexa 6 la Ghidul Beneficiarului - Lista potentialilor cofinantatori a PRSVV.doc
RO
RU
9 Pregătirea Dosarului de finanțare conform cerințelor BCP și a Planului de Afaceri recomandat. Beneficiarii Potențiali, la solicitare, vor fi consultați de UCIMPRSVV în procesul de elaborare a planului de afaceri; Anexa 5 la Ghidul Beneficiarului- Planul de afaceri model recomandat PRSVV.doc
RO
RU
10 Examinarea Planului de Afaceri, inclusiv evaluarea eligibilității beneficiarului potențial și investițiilor de către UCIMPRSVV. Emiterea Avizului de eligibilitate; Nu avem asa document
11 Remiterea Avizului de eligibilitate și a Planului de afaceri în adresa BCP si DLC; Nu avem asa document
12 Aprobarea proiectului investițional de către BEI și acordarea creditului de către BCP; Nu avem asa document
13 Ghidarea și supravegherea BP de către UCIMPRSVV în respectarea procedurilor de procurări menționate în Ghidul de procurări a PRSVV. Anexa 7 la Ghidul Beneficiarului- Ghidul de Procurari in cadrul PRSVV ROM 2012.doc
RO
RU
15 Condiții de finanțare a achiziției strugurilor de soiuri tehnice: Creditele se oferă direct de Ministerul Finanțelor, fără intermedierea băncilor comerciale; Suma maximă este de 600 000 euro pentru un beneficiar; Termenul maxim de creditare nu va depăși 5 ani; Perioada de grație nu va depăși 2 ani; Dobînda stabilită de către Ministerul Finanțelor este de 3,73% anual. Ghidul Beneficiarului -finantarea achizitiei strugurilor (Programul Filiera Vinului) Final.pdf
RO
RU
MD-2023, Republica Moldova, mun. Chișinău, str. calea Basarabiei 18, etajul 2 Tel: 22 260 903