<
Eng Ro

Unitatea Consolidată Pentru Implementarea și Monitorizarea Programului de Restructurare a Sectorului Vitivinicol

INSTRUMENTE FINANCIARE

Calendar

Curs valutar BNM

Prognoza Meteo


00:00:00

Beneficiari Eligibili

 

 

  • Întreprinderi vinicole;

  • Întreprinderi viticole; 

  • Întreprinderi pepiniere; 

  • Întreprinderi din sectoarele conexe

Criterii generale de eligibilitate a beneficiarilor:

 

  • Sunt considerați Beneficiari eligibili agenţii economici de orice formă organizatorico-juridică care sunt: 

  • înregistraţi în conformitate cu legislaţia în vigoare a Republicii Moldova, şi dispun de toate autorizaţiile necesare ce permit desfăşurarea activităţii economice

  • menţin evidenţa contabilă, perfectează şi prezintă în timp rapoartele financiare standard;  

  • activitatea este bazată pe proprietate privată sau pe proprietate publică

Nu vor fi eligibile pentru finanţare întreprinderile ce vor fi în stare de insolvabilitate, procedură de faliment, reorganizare sau în orice alte proceduri judiciare care pot conduce la pierderi de active.

 

Beneficiarii Programului din sectorul vitivinicol  pentru a fi considerați eligibili trebuie sa dețină sau să obțină pînă la primirea creditului statulul de membru al Asociației regionale a producătorilor de vinuri cu I.G.P (ARPV cu I.G.P).

  

 

  

MD-2023, Republica Moldova, mun. Chișinău, str. calea Basarabiei 18, etajul 2 Tel: 22 260 903